شرایط اخذ نمایندگی BMS
اعطای نمایندگی انحصاری

بسمه تعالی تاریخ:

¤¤قراردادنامه¤¤

این قرارداد ما بین شرکت آذر آبدیس مهر (شماره ثبت 68) نماینده ی انحصاری شرکت

BMS ترکیه درایران

وآقا/خانم:................................. درخواست کننده نمایندگی انحصاری درشهر/شهرستان....

........................ مطابق ماده 10 و 190 قانون مدنی ایران با شرایط زیر منعقد می گردد.

مشخصات شرکت.

آدرس شرکت؛

مشخصات در خواست کننده نمایندگی :

نام :....................نام خانوادگی :............................... کد ملی ..............................

تاریخ تولد ............. شهر .................... شهرستان .........................

آدرس :

1.این قرداد تا زمانی که طرفین قراردادبه تعهدات خود عمل می کنند جاریست.

2.تاریخ انعقاد قرارداد

3.موضوع قرارداد: تهیه و تامین و فروش و نصب سیستم های تصفیه آب شرب خانگی و اداری و لوازم لوکس آشپزی و تولیدات شرکت

BMS ترکیه در ایران .

4.مدت قرارداد

5.وثیقه های مورد نیاز برای انعقاد قرارداد:

1- چک معتبر  2- سند ملکی  3- سفته بانکی

6.نحوه اخذ امتیاز ها انحصاری شرکت در شهرستان :

درخواست کننده نمایندگی انحصاری در شهر /شهرستان باید مبلغ ......................ریال را از بابت اخذ امتیاز انحصاری به شرکت پرداخت نماید.

7.نماینده شهر /شهرستان ملزم به داشتن شرکت یا دفتر کاری مناسب و ایده آل می باشد.

8.اعطای تابلوی نمایندگی در شهرها /شهرستان ها به عهده  شرکت می باشد.

9.ابزار تبلیغاتی شامل کاتولوگ و دفترچه بنرهای تبلیغاتی و برخی دیگر از لوازم تبلیغاتی به عهده ی شرکت می باشد.

10.تهیه و چاب برگه های ائم از (فیش شناسایی_قرارداد فروش_فیش تحویل کالا_و فیش خدمات)به عهده ی نماینده ی شهر/ شهرستان می باشد.

11.تمام مجوزهای فعالیت اعم ازاستاندارد ،صنایع،

iso و.... دراختیارنماینده ی شهر/شهرستان قرارمی گیرد.

12.ارسال بار به محل دفتر نمایندگی شهرستان به عهده ی شرکت خواهد بود.

13.در مقابل درخواست خرید نماینده ی شهرستان با ارسال فرم تقاضای خرید و دریافت پیش فاکتور فروش و تسویه حساب دستگاه ها ارسال می گردد.

14.برای برقرارماندن امتیازانحصاری بودن درشهر /شهرستان خرید وفروش دستگاها به صورت زیرمی باشد.

الف)3 ماهه ی اول هر ماه 10 دستگاه

ب)3ماهه ی دوم هر ماه 20 دستگاه

ج)3ماهه دوم به بعد هر ماه 30 دستگاه

15.ارائه نمونه ی دستگاها برای دفاتر نمایندگی در مقابل خرید دستگاها توسط درخواست کننده نمایندگی صورت می گیرد.

16.لوازم یدکی مانند اتصالات ها و شلنگ ها و واشرها ؛زانو ؛دو راه و سه راه و.... به صورت رایگان در خدمت نماینده ی انحصاری قرار خواهد گرفت.

17.جذب بازار یاب و سرویسکار به عهده ی نماینده ی شهر/شهرستان بوده ولی برگزاری کلاسهای آموزشی فعالیت بازار یابی به عهده ی شرکت خواهد بود.

18.شرکت متعهد می شود در صورت نیاز در محل برقراری تبلیغات نماینده شهرستان و بازاریاب ها در مراحل ابتدایی کارحضور داشته باشد ونماینده را یاری نماید.

19.اعطای هدایا برای جلسات تبلیغاتی توسط ویزیتورها به عهده ی شرکت می باشد.و به تعداد هدایای داده شده فرم سفارش ثبت شده اخذ می گردد.

20.نماینده ی شهر/شهرستان حق واگذاری امتیاز نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی را ندارد.

21.شرکت در زمان داشتن نماینده انحصاری در شهر/شهرستان حق جذب بازیاب و یا نماینده ی دیگری در شهر /شهرستان را ندارد و در مقابل درخواست خرید مشتریان شرکت  ،خریدار را به نمایندگی شهر/شهرستان معرفی نماید.

22.نماینده شهر/شهرستان ملزوم به فروش اجناس تولیدی شرکت

BMS است در صورت تخلف قرارداد فسخ خواهد شد.

23.نماینده شهر/شهرستان موظف است به محض دریافت کالا از سالم بودن آن ها و وجود لوازم و دفترچه های مربوط در بسته بندی اصلی شرکت اطمینان حاصل کند ادعای بعدی بعد از تحویل کالا پذیرفته نمی باشد.

24.شرکت مجاز است قیمت اجناس و لوازم و دستمزدهارا کاهش یا افزایش دهد و تعدیل قیمت ها حداقل 1هفته قبل به اطلاع نماینده ها خواهد رسید.

25.حقوق مادی و معنوی شرکت:کلیه اطلاعات ،سیاست های کاری ومدارک فنی ارائه شده به نماینده ها از جمله حقوق مادی و معنوی شرکت است که به صورت امانت در نزد نمایند ه ها می باشد و افشای اطلاعات موجب فسخ قرار داد وپرداخت خسارت می باشد.

26.دستمزد انجام قرار داددر قبال فروش هر دستگاه :

نماینده                                      بازار یاب              سرویسکار

27. شرایط فسخ قرارداد:

الف:با توافق طرفین

ب:هرگونه تاخیر و کوتاهی در اجرای مفاد قررار داد و بیش از مدت تعین شده که غیر مجاز تلقی گردد.

ج:عدم رعایت مفاد قرار داد از سوی نماینده ها.

د:در مواردی که شرکت از نحو ه ی عملکرد نماینده ها مطابق قرارداد راضی نباشد.

28.در صورت تخلف طرفین قرار داد به تعهدات وارد شده در این قرارداد مبلغ .......................ريال به عنوان جریمه از سوی طرف متخلف به دیگری پرداخت خواهد شد.

این قرار داد در 28ماده در مورخه ...............................منعقد گردید و طرفین قرارداد موظف به حسن اجرای مفاد قرارداد می باشند.

1) امضای مدیریت شرکت                                                2)امضای در خواست کننده نمایندگی

3)امضای متعهد از طرف نماینده

Designed and Programmed by:t.ghaffari

E-mail:t_oladghaffari@yahoo.com